Sørlie Musikksenter AS
Viktig info ved kjøp av instrument laget av treverk

Viktig informasjon ved kjøp av instrument laget av treverk


 
 
 
 
Jeg forstår, og har luftfukter.
Jeg forstår, og kjøper luftfukter for bruk i instrumentets etui.
Jeg forstår, og kjøper luftfukter dimensjonert for rommet instrumentet oppbevares i.
Jeg forstår, men velger å ikke kjøpe luftfukter.
 
 

Musikkinstrumenter av tre er sårbare ved endringer i luftfuktighet og temperatur. Ideelt sett bør det være ca. 50% relativ luftfuktighet og vanlig romteperatur der instrumentet oppbevares. Dette kan måles med et hygrometer. Spesielt de to-tre første årene må en passe godt på instrumentet. Dette er ekstra viktig om flere deler av instrumentet er bygget av heltre. Dess dyrere instrument, jo mer må du passe på.


Varm luft kan bære mer vann enn kald luft. Om kald luft blir varmet opp øker luftens bærende kapasitet, men ikke vannmengden. Luftens relative fuktighet vil derfor synke.


Oppbevaring av instrument i omgivelser under 40% relativ luftfuktighet kan medføre endringer og i verste fall skader. Vinteren kan være særlig hard mot treverk. Mellom november og april anbefaler vi å oppbevare instrumentet i etui med luftfukter eller i et rom med luftfukter dimensjonert for rommet.


Det er vanlig med heltre lokk i akustiske gitarer og lignende. Dette er store og tynne flater som kan sprekke ved for lav luftfuktighet. Lokket kan senke seg på midten slik at strengene blir for lave. Spant kan løsne og halsen kan krympe. Det merkes ved at man kan høre skurring, kjenne skarpe båndender, løse bånd, og halsen vil bøye seg bakover. Ofte kan man se en kul ved overgangen mellom kropp og hals. Dette gjelder også elektriske gitarer og lignende.


Luftstrømmen fra varmepumper, vifteovner og andre varmekilder må unngås. 


For høy luftfuktighet, varme over 40 grader C eller sterkt lys fra solen eller andre lyskilder kan føre til at treverk sveller,  limskjøter løsner og lakken kan skades.


Ved oppbevaring og transport i kulde må instrumentet varmes langsomt opp i etuiet for å unngå for å unngå skader i konstruksjon eller lakk.


Skader som skyldes at instrumentet ikke er beskyttet mot endringer i luftfuktighet dekkes ikke av forbrukerkjøpsloven eller produsentens garanti.


Små endringer i instrumentets egenskaper vil forekomme når det akklimatiseres. Vi foretar gratis justering av instrument kjøpt av oss innen seks måneder fra kjøpsdato.